Sikarutot – taudinkuva voi hämätä

Klassisen sikaruton oireet eivät aina ole oppikirjamaisen vakavat eikä kuolleisuus korkeaa. Taudinkuvaan vaikuttavat ainakin viruskannan taudinaiheutuskyky ja sikojen ikä. Porsailla tauti on yleensä vakava. Emakoilla ja karjuilla se voi olla lievä tai jopa piilevä, jolloin sikaruttoa ei osata epäillä. Sikarutto olisi hyvä tutkia laboratoriossa, jos epäillään tarttuvaa tautia, mutta kliinisten oireiden perusteella sikaruton mahdollisuutta ei varmuudella voida sulkea pois.

» Lue lisää

Uusi tutkimushanke: Lepakkoraivotaudin esiintyminen Suomen lepakoissa

Eviran eläintautivirologian tutkimusyksikkö aloittaa yhteistyössä Luonnontieteellisen keskusmuseon (Helsingin yliopisto) ja Turun yliopiston kanssa tutkimushankkeen, jossa selvitetään lepakkoraivotaudin esiintymistä suomalaisissa lepakoissa. Lisäksi hankitaan tietoa lepakoiden elinpiiristä ja liikkumistavoista sekä taudille mahdollisesti altistavista tekijöistä. Tutkimukseen on saatu rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöstä.

» Lue lisää

BVD-seuranta

BVD-seurannassa on vuodesta 1993 alkaen tutkittu vuosittain lähes kaikki maitoa meijereihin toimittavat lypsykarjat. Laajan seurannan avulla on kyetty löytämään karjat, joilla on BVD -vasta-aineita tankkimaidossa. Näiden karjojen BVD -tilanne on selvitetty perusteellisesti tutkimalla koko karjan verinäytteet.

» Lue lisää

Lääkerehun määrääminen turkistarhoille

Eviran tietoon on tullut, että turkistarhoille on määrätty lääkerehuja turkisrehusekoittamolle osoitetulla useita tarhoja koskevalla ”yhteismääräyksellä”. Lääkerehua on määrätty käymättä turkistarhoilla tai tutkimatta eläimiä. Tällainen menettely on säädösten vastaista. Sairaat eläimet on aina hoidettava, mutta ne on hoidettava lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

» Lue lisää

Suositus MRSA-tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä on julkaistu

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut suosituksen metisilliinille resistentin Staphylococcus aureuksen (MRSA) aiheuttaman tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä. Sen tarkoituksena on antaa tietoa MRSA:sta eläimillä sekä ohjeita eläimen MRSA-tartunnan varalta. Suosituksessa korostetaan tartuntojen ehkäisemisen merkitystä MRSA:n torjunnassa.

» Lue lisää

Vuoden 2009 EU-eläinsuojelutarkastuksissa valvottiin kahdeksan eri tuotantoeläinlajin pito-olosuhteita

Vuonna 2009 tehtiin 561 tuotantoeläintilalla EU-eläinsuojelutarkastus, joissa tarkastettiin yhteensä yli 360 000 eläinyksilön pito-olosuhteet. Erityisen vakavia laiminlyöntejä, joissa ryhdyttiin kiireellisiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, paljastui kahdella tilalla. Kaiken kaikkiaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä raportoitiin noin 19 prosentilla tiloista. Tämä on hieman vähemmän kuin vuonna 2008, jolloin 22 prosenttia tiloista ei täyttänyt kaikilta osin eläinten hyvinvointivaatimuksia.

» Lue lisää

Eläinlääkintähuoltolain toimeenpano kunnissa

Uusi eläinlääkintähuoltolaki tuli voimaan 1.11.2009. Laki on heti voimaantulostaan lähtien edellyttänyt muun muassa, että kunnat järjestävät riittävät resurssit eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaan. Valvontatehtäviä järjestettäessä on huomioitava mahdollinen esteellisyys niin, että kohdetta ei valvo eläinlääkäri, jolla on kohteeseen kiinteä asiakassuhde.

» Lue lisää

Eviran Kuopion toimipisteen obduktiosali on suljettu 28.6.-16.7.2010

Eviran Kuopion toimipisteen obduktiosali on lattian korjauksen takia suljettuna 28.6.-16.7.2010. Kuolinsyytutkimuksia tai elinnäytteiden patologisia tutkimuksia ei kyseisenä aikana tehdä.

» Lue lisää

Hevosten hyväksi hanke jatkuu Itä-Suomessa

Hevosten hyväksi hanke jatkuu Itä-Suomessa ja näytteitä maksuttomaan tutkimukseen voi edelleen lähettää Eviran Kuopion toimipisteeseen (luomisen syyn selvitys, varsakuoleman syyn selvitys, bakteriologiset tutkimukset) ja virustutkimuksiin Eviran eläintautivirologian tutkimusyksikköön Helsinkiin (talliepidemiat).

» Lue lisää

Uudet valvontaeläinlääkärit koulutuksessa

Aluehallintovirastoissa aloitti tänä keväänä 15 uutta läänineläinlääkäriä, joille Evira järjesti toukokuussa tuhdin koulutuspaketin. Ensimmäisellä viikolla opiskeltiin lainsäädäntöä ja tarkastuksen tekoa teoriassa, ja toisella viikolla päästiin testaamaan saatuja oppeja käytännön kenttäolosuhteissa.

» Lue lisää

Eläintaudit Suomessa 2009 – julkaisu on ilmestynyt

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut koosteen eläintaudeista vuonna 2009. Julkaisussa kuvaillaan tärkeimmät eläintautien vastustamiseen liittyvät toimenpiteet ja tapahtumat sekä luodaan katsaus Suomen kansainvälisen kaupan kannalta merkittävimpiin eläintauteihin.

» Lue lisää

Eviran teemapäivien luentokokoelmat myös sähköisinä

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivän ja Lääkepäivän luentokokoelmat ovat saatavissa Eviran internetsivuilta.

» Lue lisää

Uutta internetissä

Koulutusaineistoa eläintaudeista (Evira)

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400