Täydentävien ehtojen vuoden 2009 indikaattorikohtaisten tulosten yhteenveto

Eläinten merkintään ja rekisteröintiin, kasvinsuojeluaineisiin, rehuihin, elintarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvää täydentävien ehtojen valvontaa tehtiin vuonna 2009 yhteensä n. 2200 tilalla.

» Lue lisää

Hevoseläinten sukusolujen ja alkioiden eläintautivaatimukset sisämarkkinakaupassa

1.12.2010 tuli voimaan uudistettu maa- ja metsätalousministeriön asetus koskien hevoseläinten sukusoluille ja alkioille asetettavia vaatimuksia Euroopan unionin sisämarkkinakaupassa.

» Lue lisää

Koirien ja kissojen ekinokokkilääkitys on annettava ennen Suomeen tuloa

Suomeen tuleville koirille ja kissoille on annettava enintään 30 päivää ennen sen saapumista Suomeen annos asianomaiselle eläinlajille hyväksyttyä lääkettä myyräekinokokkoosia aiheuttavia heisimatoja vastaan. Lääkityksestä on oltava eläinlääkärin antama todistus. Lääkityksen antanut eläinlääkäri merkitsee annetun hoidon lemmikkieläinpassiin, jonka on seurattava kaikkia maahan saapuvia kissoja ja koiria.

» Lue lisää

Uudistuksia elävien eläinten ja eläimistä saatavien sivutuotteiden sisämarkkinakaupan lainsäädännössä

Elävien eläinten ja eläimistä saatavien sivutuotteiden ehdot EU:n sisämarkkinakaupassa muuttuivat 1.12.2010. Muutokset koskevat muita eläinlajeja kuin tuotantoeläinlajeja.

» Lue lisää

Turkiseläinten uuden taudin syytä etsitään turkiseläinkasvattajien, yliopiston sekä viranomaisten yhteistyönä

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry (STKL), Helsingin yliopiston Eläinlääketieteellinen tiedekunta (HYELTDK) sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evira käynnistävät yhteistyöhankkeen, jossa selvitetään syitä turkiseläimillä esiintyvään, mahdollisesti eläimestä toiseen tarttuvaan, silmä- ja ihotulehdukseen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään taudin vastustamisen ja hävittämisen sekä eläinten hoidon suunnittelussa. Hanke aloitetaan marraskuussa 2010 ja se jatkuu vuoden 2011 loppuun asti.

» Lue lisää

Eläinsuojeluviranomaiset kokoontuivat Säätytalolla

Noin 150 eläinsuojeluviranomaista kokoontui 24.11.2010 Helsingin Säätytalolle Eviran järjestämään viranomaisten eläinsuojelupäivään. Hyvän vastaanoton saanut eläinsuojeluviranomaisten välinen keskustelutilaisuus on tarkoitus järjestää jatkossa vuosittain.

» Lue lisää

Komissiolle ehdotus maaseudun kehittämisohjelman muutoksista: eläinten hyvinvointia tulisi parantaa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 on puolivälissä ja ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan 30.11.2010 esittää komissiolle muutoksia eläinten hyvinvointitukeen.

» Lue lisää

Antibioottiseminaari Evirassa kokosi laajan asiantuntijajoukon

Antibioottiresistenssiä ja resistenssin seurantaa eläimillä ja koko elintarvikeketjussa käsiteltiin Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa 9.11.2010 pidetyssä seminaarissa, johon osallistui lähes 100 asiantuntijaa.

» Lue lisää

Eurobarometri: Suomalaiset luottavat elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikeketjun toimintaan

EU-kansalaisten elintarvikkeisiin ja ruokaan liittyviä huolenaiheita ja luottamusta viranomaisiin on selvitetty Euroopan komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) toteuttamassa Euroopan laajuisessa tutkimuksessa.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Uusia julkaisuja

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 (Evira)

Hyvää joulua Saparon lukijoille!


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400