Hitta på ett namn åt nya Elite och vinn en Google Nexus 7-tablett

Syftet med tävlingen är att hitta ett beskrivande namn åt veterinärvårdens nya informationssystem.

» Läs mera

Det lönar sig att låta undersöka lunginflammationsprover

Mycoplasma bovis-smitta har konstaterats hos en kalvuppfödningsbesättning i Norra Savolax. För att kartlägga situationen är det skäl att också i andra kalvbesättningar ta prover för att ta reda på orsaken till luftvägsinfektionerna.

» Läs mera

Avtala på förhand om EHEC-provtagning på nötkreatursgårdar

» Läs mera

Användning av tredje generationens cefalosporiner för djur har begränsats

» Läs mera

Överlåtelse av läkemedel inom hälsovården

» Läs mera

Indikatorspecifika resultat från övervakningen av tvärvillkoren 2011 färdiga

» Läs mera

Ny förordning om skydd av svin

Statsrådets nya förordning 629/2012 om skydd av svin tryggar välbefinnandet hos svin på många vis bättre än tidigare. Förordningen börjar gälla 1.1.2013.

Läs pressmeddelandet
(Jord- och skogsbruksministeriet)

Lagstiftningen om skydd av produktionsdjur vid avlivning och slaktning ändras 1.1.2013

» Läs mera

Är rabiesbetesvaccin avsett för rävar och mårdhundar skadligt för hundar?

Evira har via förfrågningar från pressen och andra kontakter fått höra misstankar om att betesvaccination mot rabies skulle ha haft skadverkningar på hundar. Ifall du känner till sådana fall är det viktigt att göra anmälan till Fimea.

» Läs mera

Förändringar i importkraven för sällskapsdjur

Grekland har tagits bort från listan på godkända länder, varifrån man får hämta in hundvalpar eller kattungar under tre månaders ålder utan rabiesvaccination.

» Läs mera

Trygg införsel av sällskapsdjur

Den nya broschyren om krav för införsel av hundar, katter och frettar kan nu skrivas ut från Eviras webbsida.

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.

Behöver du Saparo?

Era åsikter är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra nyhetsbrevet. Låt oss veta vad du tycker genom att svara på några frågor. Enkäten är på finska, men svara gärna på svenska.

Svara på den korta enkäten!


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400