Mikrobilääkkeen valinta naudan tarttuvien sorkkatulehdusten hoidossa

Evira on viime vuonna julkaissut maa- ja metsätalousministeriön pysyvän mikrobilääketyöryhmän mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Mikrobilääkehoidoissa tulisi ensisijaisesti käyttää kapeakirjoisia mikrobilääkkeitä, näin myös interdigitaalisen nekrobasilloosin hoidossa.

Koska taudin tärkein aiheuttaja, Fusobacterium necrophorum, on toistaiseksi ollut herkkä penisilliinille, mikrobilääketyöryhmä suosittelee taudin ensisijaiseksi hoitovaihtoehdoksi G-penisilliiniä ja toissijaisena hoitona oksitetrasykliinejä ja makrolideja. Lisäksi suositellaan desinfioivia sorkkakylpyjä. Muiden mikrobilääkkeiden käyttöä ei suositella. Esimerkiksi kolmannen polven kefalosporiineihin kuuluvaa keftiofuuria ei ole tarpeen, eikä resistenssin kehittymisen vuoksi myöskään syytä käyttää. Valmisteen lyhyet varoajat eivät saa toimia lääkkeen valintaperusteena.

Tiettyjen mikrobilääkkeiden käyttöä eläimille on lainsäädännöllä rajoitettu, sillä ne halutaan ensisijaisesti varata ihmisten vaikeiden infektioiden hoitoon. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille (847/2008) 11 § luetellaan mikrobilääkkeet, joiden käyttö on kielletty kaikille eläinlajeille. Niiden joukossa ovat myös kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinit.

Asetuksessa lueteltuja mikrobilääkeaineita sisältäviä lääkevalmisteita saa kuitenkin käyttää eläimille silloin, kun kyseisellä lääkevalmisteella on myyntilupa tai muu kulutukseen luovuttamista koskeva lupa eläinlääkkeenä Suomessa. Näihin lääkevalmisteisiin ei saa soveltaa kaskadiperiaatetta eli lääkevalmistetta saa käyttää ainoastaan myyntiluvassa tai muussa kulutukseen luovuttamista koskevassa luvassa määritellylle kohde-eläinlajille kyseisessä luvassa määrättyyn indikaatioon. Näitä mikrobilääkkeitä tulee aina käyttää harkiten ja kriittisesti ja käytön tulee perustua herkkyysmääritykseen.

Kefalosporiinien käyttö ja ESBL-resistenssi

Sekä ihmisiltä että eläimiltä eristettyjen laajakirjoista beetalaktamaasia tuottavien (ESBL) bakteerien on osoitettu liittyvän kolmannen ja neljännen polven kefalosporiinien käytön aiheuttamaan valintapaineeseen. Koska mikrobilääkkeiden käytön aiheuttama valintapaine on tärkein resistenssiä lisäävä tekijä, on valintapaineen välttäminen tärkein keino hidastaa resistenssin syntymistä ja leviämistä. Laajakirjoisia beetalaktamaaseja tuottavat bakteerit ovat resistenttejä tavallisille beetalaktaameille, esimerkiksi penisilliinille ja kefaleksiinille, mutta myös mm. kolmannen polven kefalosporiineille. Ne ovat usein resistenttejä myös muiden ryhmien mikrobilääkkeille. Tämä moniresistenssi vaikeuttaa huomattavasti bakteeri-infektioiden tehokasta hoitoa, koska taudinaiheuttajaan tehoavia lääkkeitä jää jäljelle vain hyvin vähän tai ei lainkaan.

Eläinten ESBL-bakteerit voivat aiheuttaa ongelmia myös ihmisten lääkinnässä, koska eläimet voivat toimia resistenttien kantojen ja resistenssigeenien varastoina. ESBL-kannat voivat levitä ihmisiin esimerkiksi suoran kosketuksen ja elintarvikkeiden välityksellä. Koska kolmannen polven kefalosporiineja käytetään ihmisten vakavien ja invasiivisten infektioiden hoidossa, on niiden tehon säilyminen elintärkeää.

Eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet

Ennen mikrobilääkehoidon aloittamista eläinlääkärin tulee kliinisen tutkimuksen perusteella todeta, että sairauden oireet viittaavat bakteeri-infektioon. Tarvittaessa eläinlääkäri ottaa edustavat näytteet aiheuttajamikrobin ja sen mikrobilääkeherkkyyden määrittämiseksi. Jos eläinyksikössä on jatkuvasti mikrobilääkehoitoja vaativia sairausongelmia, ne on pyrittävä ratkaisemaan muuttamalla tuotanto-olosuhteita ja -tapoja.

Ensisijaisesti käytetään kapeakirjoista mikrobilääkettä. Laajakirjoisten mikrobilääkkeiden ja lääkeaineyhdistelmien käyttöä on vältettävä. Jos taudinaiheuttaja on herkkä penisilliinille, sairauden hoitoon ei pidä käyttää muita beetalaktaameja eikä laajakirjoisia mikrobilääkkeitä, jollei potilas ole yliherkkä penisilliineille.
Mikrobilääkkeitä, joille kehittyy nopeasti resistenssi tai joilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia ympäristöön, on vältettävä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jonna Oravainen, p. 040 548 0071
Erikoistutkija Anna-Liisa Myllyniemi, p. 0400 287 398

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400