Eviran ylläpitämät rekisterit kotimaan oriasemista ja hevosten alkioita toimittavista keräys- ja tuotantoryhmistä ovat nyt Eviran sivuilla

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut eläintautilaki (441/2014) edellyttää, että kaikki sperman keräysasemat (oriasemat), joissa kerätään hevoseläinten spermaa, ja hevoseläinten alkioiden keräys- ja tuotantoryhmät ovat aluehallintovirastojen hyväksymiä.

Aluehallintoviraston on tarkastettava oriasemat ja alkioiden keräys- ja tuotantoryhmät ennen hyväksymistä.

Eläintautilain mukaisesti Evira antaa hyväksytyille keräysasemille ja -ryhmille kansallisen hyväksymistunnuksen, pitää niistä rekisteriä ja julkaisee luettelon sähköisesti. Luettelo hyväksytyistä hevoseläinten spermankeräysasemista kotimaan kauppaa varten kerättävälle hevoseläimen spermalle löytyy täältä (sivun oikealla olevasta valikosta).

Luettelo alkioiden keräysryhmistä ja alkioiden tuotantoryhmistä hevoseläinten alkioiden ja munasolujen kotimaan kauppaa varten löytyy täältä (sivun oikealla olevasta valikosta).

Oriasemien toiminnan vaatimukset kerrotaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 780/2014 ja alkioiden keräys- ja tuotantoryhmien toiminnan vaatimukset taas maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 85/2015.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3359

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400