Olaglig införsel av hobbyfjäderfän utgör ett hot mot näringen

Det blir allt populärare att hålla hobbyfjäderfän. Veterinären måste informera om de risker och krav som hänför sig till införsel samt berätta om dem för dem som planerar införsel. Ofta är amatörer inte medvetna om de villkor som ställs för införsel av fjäderfän eller så är de inte motiverade att följa dem.

Fjäderfän som införts olagligt kan ha t.ex. Newcastlesjuka, salmonella, aviär influensa, som kan smitta även fjäderfän som hålls som produktionsdjur samt andra djur och en del sjukdomar kan även smitta människor.

Exempelvis Newcastlesjuka är en av de allvarligaste smittsamma sjukdomar som förekommer hos fjäderfän och kan i värsta fall äventyra den finländska fjäderfäproduktionen i stor utsträckning. Om Newcastlesjukan når Finland innebär det kostnader i miljonklassen.

Sjukdomsläget hos finländska fjäderfän har försämrats oroväckande de allra senaste åren. Med olaglig införsel har sannolikt två virussjukdomar som orsakar symptom i andningsvägarna hos höns redan spridit sig till vårt land, infektiös bronkit (IB) och infektiös laryngotrakeit (ILT). I år har dessutom Gumborosjuka orsakat dödlighet hos kycklingar i äggproduktionskedjan.

I samband med köp av djur bör det kontrolleras att dokumenten som gäller dem är i ordning.

Om du misstänker olaglig införsel, gör anmälan till kommunal- eller länsveterinären.

Läs mera:
Anvisningar för införsel av hobbyfjäderfän från EU:s medlemsstater


Mer information:
överinspektör Jaana Vuolle, tfn 040 489 3322 (införsel- och utförselkrav på fjäderfän som gäller EU-länder)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400