Djurskyddsinspektionerna 2011 inleds på gårdarna

Även i år företas djurskyddsinspektioner på ungefär 700 produktionsgårdar som valts ut slumpmässigt. Motsvarande inspektioner görs i alla medlemsstater i Europeiska unionen. Djurskyddsinspektionerna görs utan förhandsanmälan.

» Läs mera

Djurhållare som håller fjäderfä, duvor och påfåglar skall registrera sig

Djurhållare som håller fjäderfä skall anmäla sig till landsbygdsnäringsmyndigheten i sin egen kommun före utgången av april 2011. Med hjälp av registret främjas sådana åtgärder, med vilka man förhindrar att till exempel aviär influensa och newcastlesjuka sprider sig.

» Läs mera

Ekologiska svin och ekologiskt fjäderfä övergår till hundraprocentigt ekologiskt foder

Undantaget att få använda konventionellt foder vid utfodring av ekologiska svin och ekologiskt fjäderfä upphör 31.12.2011. Från början av år 2012 kan ekologiska husdjur utfodras endast med ekologiskt producerat foder.

» Läs mera

Evira utvecklar sin referenslaboratorieverksamhet

Referenslaboratorieverksamheten hör till Eviras huvudsakliga uppgifter. Målet med verksamheten är att laboratoriernas forskningsresultat ska vara tillförlitliga och jämförbara både nationellt och internationellt.

» Läs mera

Utkast till litteraturöversikten för expertkommentarer

Forskningsenheten för riskvärdering vid Evira har gjort upp en litteraturöversikt som utredning till projektet Detektering av virus och kontrollmetoder i bearbetningsmiljö. Översikten är tills vidare ett utkast som kan kommenteras av experter.

» Läs mera

Antibiotikaresistens och användning av antibiotika på djur följs upp i programmet FINRES-Vet

Rapporten FINRES-Vet 2007–2009, Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents, som beskriver antibiotikaresistens och användning av antibiotika på djur, har publicerats. Den är den fjärde i serien och omfattar åren 2007–2009. Programmet FINRES-Vet följer upp konsumtionen av antibiotika som ges till djur och förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från produktionsdjur och sällskapsdjur.

» Läs mera

Riskvärderingsrapporten om konsekvenserna av en mul- och klövsjukeepidemi i Finland är klar

Forskningsenheten för riskvärdering vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i samarbete med Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT ekonomisk forskning utarbetat en omfattande riskvärderingsrapport om konsekvenserna av mul- och klövsjuka för svin- och nötproduktionen i Finland.

» Läs mera

Kolumnen På bordet i dag

Eviras generaldirektör Jaana Husu-Kallio har börjat skriva kolumnen ”På bordet i dag” på Eviras webbplats.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400