Ammatinharjoittamisoikeuden valvontaa tehostetaan

Tiedotusvälineissä esiintyneiden vale-eläinlääkäriepäilyjen vuoksi Evira ja aluehallintovirastot (AVI) ovat ryhtyneet tehostamaan valvontaa varmistaakseen, että vain eläinlääkärikoulutuksen saaneet ja Eviran toimesta laillistetut eläinlääkärit ja väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saaneet henkilöt toimivat eläinlääkäreinä.

» Lue lisää

Tarkkuutta tuotantoeläinten lääkitsemisestä annettaviin tietoihin

Eläinlääkärin on annettava tuotantoeläimen omistajalle tai haltijalle tiedot tuotantoeläinten lääkityksestä. Tuotantoeläimen omistajan tai haltijan on pidettävä näiden tietojen perusteella tuotantoeläinten lääkityksistä kirjaa. Oikeiden ja riittävien tietojen antaminen lääkityksistä on aikaisempaa tärkeämpää, sillä täydentävien ehtojen valvonnassa tarkastetaan tänä vuonna myös tuottajien lääkekirjanpito. Lisäksi tuottajan tulee ilmoittaa lääkitystietoja toimittaessaan eläimiä teuraaksi.

» Lue lisää

Häkkikanaloita koskeva siirtymäaika päättyy 31.12.2011

Munivia kanoja ei saa 1. päivästä tammikuuta 2012 lukien pitää EU:n jäsenvaltioissa varustelemattomissa häkeissä. Tämän jälkeen kananmunantuotanto on sallittu avokanaloissa (lattiakanalat ja kerrosritiläkanalat) sekä varustelluissa häkeissä.

» Lue lisää

Siipikarjan salmonellavalvontaan muutoksia

MMM:n asetukset broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta (1173/2009) (D110) sekä kanojen salmonellavalvontaohjelmasta (1172/2009) (D111) tulivat voimaan helmikuun alussa. Nämä kaksi asetusta korvaavat asetuksen 1148/2006 (D110). Selvyyden vuoksi uudet asetukset on tehty erikseen lihasiipikarjalle ja munantuotantosiipikarjalle. Asetusten voimaantullessa olemassa olevien parvien näytteenotossa voidaan noudattaa vielä edellisen asetuksen määräyksiä.

» Lue lisää

Lista aluehallintovirastojen läänineläinlääkäreiden päivystysvuorojen vahvistamisesta

Aiempina vuosina nykyisten aluehallintovirastojen läänineläinlääkäreiden päivystysvuorolista on postitettu kotiin kaikille eläinlääkäreille ja muutokset lisäksi läänineläinlääkäreille. Tänä vuonna 2010 listaa ei postiteta enää kaikille eläinlääkäreille, vaan lista lähetetään sähköpostilla läänineläinlääkäreille edelleen kunnaneläinlääkäreille jaettavaksi.

» Lue lisää

Afrikkalaista sikaruttoa Leningradin alueella

Kansainvälinen eläintautijärjestö OIE kertoi 20.10.2009, että Venäjällä Leningradin alueella Pietarin läheisyydessä on todettu sioissa afrikkalaista sikaruttoa. Taudin saaneet siat on lopetettu. Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä lakisääteisesti vastustettava eläintauti, jota ei voida eläinten oireiden perusteella erottaa klassisesta sikarutosta. Tautia esiintyy yleisesti Afrikassa. Afrikan ulkopuolella tartuntoja on Euroopan alueella Sardiniassa ja Kaukasuksen alueella. Tauti ei tartu ihmiseen.

» Lue lisää

Suomen Eläinlääkäriliitto ja Evira samoilla linjoilla kulkukoirien pelastustoiminnasta

Pelastustarkoituksessa tapahtuva eläinten maahantuonti on viime vuosien aikana lisääntynyt ja voidaan jopa puhua eräänlaisesta nykyajan trendistä. Toiminta tapahtuu joko yksittäisen katukoiraan tutustuneen ihmisen tai järjestäytyneen yhdistyksen kautta. Eviran tietoon on tullut vakavia ongelmia sekä eläinten terveydentilassa että käyttäytymisessä. Myytäviksi tai välitettäviksi tarkoitettujen koirien, kissojen tai frettien tuonti Suomeen katsotaan kaupalliseksi toiminnaksi ja tällöin toimijan täytyy rekisteröityä tuojaksi Evirassa.

» Lue lisää

Uusi villitys - mikrosiat

Syksyllä 2009 Eviraan on tullut useita kyselyjä mikrosioista. Mikrosika on uusi tavallisen kotisian muoto, joka on jalostettu erittäin pienikokoiseksi. Mikrosika on pienempi kuin minisika ja se kasvaa säkäkorkeudeltaan vain noin 35 sentin mittaiseksi. Mikrosikoja on myynnissä ainakin Englannissa ja Skotlannissa.

» Lue lisää

TILTU ja puhelinnumerot aina lähetteeseen

Huolella täytetty lähete on laboratoriolle aarre ja parantaa palveluamme teille hyvät yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Puuttuvien tietojen metsästys puhelimitse vie kaikilta turhaan aikaa. Kaikkea ei edes huomata laboratoriosta päin kysyä. Hyvät taustatiedot antavat laboratoriolle tietoja, joiden perusteella voidaan harkita tehtäväksi myös muita kuin tilattuja tutkimuksia ongelman selvittämiseksi. Kaikki lähetteemme ovat helposti löydettävissä www.evira.fi nettisivuiltamme sekä suomeksi että ruotsiksi.

» Lue lisää

Suomessa vain vähän vakavia eläintauteja vuonna 2009

Epäilyjä vakavista eli lakisääteisesti vastustettavista eläintaudeista ilmoitettiin Eviran eläintautivalvontaan 67 kertaa vuonna 2009. Epäilyilmoituksista 16 koski kaloja ja 14 lemmikkieläimiä. Lampaita ja vuohia, sikoja, siipikarjaa ja hevosia koskevia ilmoituksia tehtiin kutakin eläinlajia kohti alle kymmenen. Eläintautitilanne säilyi Suomessa hyvänä - vain muutama epäily osoittautui jatkotutkimuksissa todelliseksi taudiksi.

» Lue lisää

Lista terveysluvan saaneista vesiviljelyalan yrityksistä julkaistu Eviran internetsivuilla

Vesiviljelyeläinten (kalat, ravut sekä näiden hedelmöitetyt sukusolut) kasvattajat tarvitsevat toiminalleen terveysluvan. Kalojen, rapujen tai simpukoiden myyminen tai luovuttaminen ruokakalaksi, jatkokasvatukseen tai istutuksiin ei ole sallittua ilman terveyslupaa.

» Lue lisää

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä 11.5.2010 ja Lääkepäivä 12.5.2010

Eviran perinteiset koulutuspäivät järjestetään tänä vuonna 11.-12.5.2010. Paikka on Etelä-Suomen lääninhallituksen auditorio Itä-Pasilassa, Helsingissä.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400