Rokotit eläimen ja se sairastui?

Eviraan tulee aina välillä soittoja eläinlääkäreiltä ja eläinten omistajilta, jotka epäilevät rokotteen ja eläimen sairastumisen välillä olevan yhteyden. Keskustelemme Evirassa mielellämme rokotteisiin liittyvistä asioista, mutta rokotteiden turvallisuuteen liittyvä seuranta on Fimean tehtävä.

On erittäin tärkeää, että Fimeaan tehdään haittavaikutusilmoitus epäiltäessä rokotteen tehon puutetta tai turvallisuusongelmaa. Epäilyilmoituksen voi tehdä myös eläimen omistaja. Yksittäisen epäilyn perusteella on usein mahdotonta arvioida rokotteen kokonaisturvallisuutta. Tämän vuoksi jokaisesta vakavalta vaikuttavasta haittavaikutusepäilystä pitää raportoida. Muuten rokotteen turvallisuusprofiilista ei saada riittävästi tietoa. Vain tehty ilmoitus tarkkoine tietoineen auttaa löytämään mahdollisen ongelman ja leikkaamaan turhilta huhupuheilta siivet.

Lisätietoja eläinlääkkeiden haittavaikutusepäilyistä:

Rokotteiden haittavaikutukset (Evira)

Eläinlääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset (Fimea)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400