Haaskaruokintapaikat rekisteriin

Toukokuun alusta 2010 voimaan tullut laki eläintunnistusjärjestelmästä muuttaa käytäntöjä luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa haaskaruokintapaikan rekisteröinnin ja sivutuotteiden käytön aloittamisen osalta. Laki edellyttää, että toimijan antaman haaskanpidon aloitusilmoituksen tiedot viedään suoraan uuteen perustettavaan haaskarekisteriin.

Rekisteröinnin yhteydessä kukin haaskapaikka saa virallisen numeron. Tähän asti kunnaneläinlääkärit ovat joutuneet pitämään erikseen luetteloa saamistaan ilmoituksista ja raportoimaan niistä aluehallintovirastoihin, joista tieto on edelleen koostettu vuosiyhteenvedoiksi Evirassa.

Jatkossa toimijan aloitusilmoituksen tiedot syötetään kunnassa suoraan rekisteriin, jolloin tiedot ovat ajantasaiset ja kaikkien ao. viranomaisten käytettävissä. Näin erillisistä raportointivelvoitteista voidaan tältä osin luopua. Haaskarekisteristä voidaan ajaa raportteja esim. kaikista karhun kuvaukseen tarkoitetuista haaskapaikoista, sikaa houkuttimena käyttävistä haaskapaikoista, tietyn kunnan haaskapaikoista jne. Rekisteri tulee helpottamaan ja tehostamaan haaskakäytön valvontaa. Eläinten pitopaikkarekisterin yhteyteen tehtävä haaskarekisteri saadaan todennäköisesti käyttöön ensi syksyn aikana.

Haaskakäytön käyttöilmoitusten osalta käytäntö ei muutu. Toimija jättää entiseen tapaan käyttöilmoituksen kunnaneläinlääkärille aina, kun vie sivutuotteita haaskapaikalle. Tämä toiminto ei ainakaan tässä vaiheessa siirry rekisteriin.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Taina Heimonen-Kauppi, p. 020 77 24213

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400