Afrikkalainen sikarutto leviää Venäjällä

Venäjällä Pihkovan alueella lähellä Valko-Venäjän rajaa on todettu ensi kertaa afrikkalaista sikaruttoa (ASF). Kyseinen sikala on ollut pieni. Torjuntatoimenpiteet on käynnistetty taudin juurimiseksi alueelta. Myös Valko-Venäjällä on todettu tautia ja torjuntatoimet ovat käynnissä. Taudin leviämistä EU-alueelle pelätään ja valmiutta on nostettu EU-maissa. ASF on helposti leviävä, vakava eläintauti, joka johtaa suuriin tuotantotappioihin ja kaupparajoituksiin.

» Lue lisää

IPN genoryhmän 2 virusta tavattu jälleen sisämaassa

Kalojen tarttuvaa haimakuoliotautia aiheuttavaa IPN genoryhmän 2 virusta on viime vuoden tapaan tavattu sisävesistön kalalaitoksissa.

» Lue lisää

Uusi koe-eläinlainsäädäntö voimaan 1.8.2013

Koe-eläinlainsäädäntö uudistui 1.8. Tuolloin tuli voimaan uusi laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä kaksi sitä tarkentavaa asetusta. Uudistuksilla pannaan täytäntöön EU:n uusi koe-eläindirektiivi, jonka keskeisenä tavoitteena on korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaatteen (ns. 3R-periaatteen) edistäminen. Uudistuksen myötä koe-eläintoiminnan valvonta keskitetään Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastoihin.

» Lue lisää

Evira tutkii koiranpentujen kuolinsyytä

Kevään ja kesän 2013 aikana useat koirankasvattajat ovat olleet yhteydessä suoraan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviraan sekä yksittäisiin eläinlääkäreihin, koska usean emän kaikki pennut ovat kuolleet ennen kahden viikon ikää. Joillakin kasvattajilla myös eri koirarotuja edustavien emien pentueet ovat menehtyneet.

» Lue lisää

Jänisrutto on loppukesän tauti

Jänisrutto on zoonoosi eli ihmisten ja eläinten välillä tarttuva tauti. Sen aiheuttaa Francisella tularensis -bakteeri, joka voi tarttua lukuisiin eläinlajeihin useilla eri tavoilla. Jänisrutto eli tularemia on loppukesän tauti. Verta imevät hyönteiset levittävät tartuntaa, minkä takia jänisruttoa todetaan eniten lämpimänä vuodenaikana.

» Lue lisää

Muistutus huumausaineiden käsittelystä ja säilyttämisestä

Huumausaineisiin liittyy erityistä lainsäädäntöä, joka eläinlääkäreiden on tunnettava ja otettava huomioon jokapäiväisessä työssään. Lainsäädännön tarkoituksena on estää huumausaineisiin liittyvää laitonta toimintaa ja toisaalta mahdollistaa niiden asianmukainen lääkinnällinen käyttö. Huumausaineita sisältäviä lääkevalmisteita on käsiteltävä huolellisesti ja ne on säilytettävä erillisessä lukitussa paikassa, johon sivullisten pääsy on estetty. Lisäksi eläinlääkärin on pidettävä erillistä kirjanpitoa huumausaineiden käytöstä ja hävittämisestä.

» Lue lisää

Eläinlääkintähuollon viranomaisena Suomessa - koulutus syys-lokakuussa 2013

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle kokonaiskuva virkaeläinlääkärin tehtäväkentästä ja siihen liittyvästä yhteisö- ja kansallisesta lainsäädännöstä. Koulutuksen aikana perehdytään virkamiehenä toimimiseen ja tarjotaan juridiset perustiedot, joiden avulla selviää viranomaistoimintaa koskevassa vaatimusviidakossa. Kurssilla käsitellään eläintauteihin, elintarvikevalvontaan, eläinten lääkintään ja eläinsuojeluvalvontaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö.

» Lue lisää

Vastaa ja vaikuta: Miten mikrobilääkesuosituksia pitäisi kehittää?

Mikrobilääkkeiden kansalliset käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin päivitetään viiden vuoden välein. Suositukset on viimeksi päivitetty vuonna 2009, joten nyt on aika aloittaa uusi päivityskierros. Kuten aikaisemminkin suositukset valmistellaan asiantuntijaryhmässä ja ne käyvät laajalla lausuntokierroksella ennen julkaisua.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400