Naudan peroraalinen ketoprofeeni vaatii kaskadivaroajan sialla

Suomessa on markkinoilla suun kautta annettavia ketoprofeenivalmisteita, joiden ainoa kohde-eläinlaji on nauta. Sika ei ole pieni nauta eikä edes märehtijä, joten eläinlääkärin on asetettava kaskadisäännösten mukaiset varoajat, kun vain naudalle hyväksyttyä valmistetta käytetään sialle.

Naudan suun kautta annettavan ketoprofeenivalmisteen käyttö sialle

Naudalle on hyväksytty peroraalisia ketoprofeenivalmisteita käytettäväksi yksittäisille eläimille. Sioille on saatavilla suun kautta annettavaa ketoprofeenia vain juomaveteen sekoitettavana valmisteena ryhmälääkitystä varten. Sioille voidaan käyttää yksittäisten nautojen suun kautta annettavia valmisteita ainoastaan kaskadisäännösten mukaisesti eli silloin, kun saatavilla ei ole sialle hyväksyttyä sopivaa lääkevalmistetta. Vähimmäisvaroaika teurastukselle on tällöin 28 vrk. Tämä pätee myös silloin, kun varsinaisen kohde-eläinlajin teurastukselle asetettu varoaika on 0 vrk.

Yksittäisten sikojen kipulääkitykseen on saatavilla sekä injektiovalmisteita että suun kautta annettavaa meloksikaamia sisältävää valmistetta. Näitä tuleekin ensisijassa käyttää sikojen kivunlievitykseen. Sioille hyväksyttyjen valmisteiden varoajat ovat myös lyhyemmät kuin kaskadin nojalla käytettyjen ainoastaan naudoille hyväksyttyjen valmisteiden varoajat.

Lue lisää:
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (17/14)

Kaskadisäännökset: Liite 2, luku 2.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi
ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 040 554 2238, liisa.kaartinen@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400