Anmäl dig till Fiskhälsodagen

Eviras och Finlands Fiskodlarförbunds Fiskhälsodag ordnas den 14 mars på Hotell Scandic i Jyväskylä.

Fiskhälsodagen, som ordnas varje år, har en lång tradition som informations- och utbildningstillfälle för Eviras Fiskhälsotjänst, där förutom fiskodlare också alla andra intresserade aktörer får aktuell information om fiskhälsofrågor. Veterinärer som övervakar fiskodlingsanstalter och behandlar fiskar samt andra intresserade är varmt välkomna att uppdatera sina kunskaper om fiskhälsa.

Det mångsidiga programmet behandlar veterinärmedicinska behov som förekommer vid fiskodling samt aktuella frågor.

Program:

10.30–11.30: Lunch

11.30: Fiskhälsodagen öppnas: Unto Eskelinen /VFFI

11.45–12.15: Allmän sjukdomsöversikt 2012 (Perttu Koski/Evira)

12.15–13.00: IPN – bekämpning och sjukdomsöversikt (Kajsa Hakulin/JSM och Pia Vennerström/Evira)

13.00–13.45: Lägesrapport angående Flavobacterium-vaccin som finns på marknaden (Børge Nilsen Fredriksen/PHARMAQ)

13.45–14.00: Utställarnas presentation

14.00–14.45: Kaffe

14.45–15.15: Aktuellt om flavobakterieforskningen vid Åbo Akademi (Krister Sundell/Åbo Akademi)

15.15–15.45: Vaccin mot Flavobacterium columnaris-bakterien? (Heidi Kunttu/Jyväskylä universitet)

15.45–16.15: Intressanta sjukdomsfall under det gångna året (Anna Maria Eriksson-Kallio och Perttu Koski/Evira)

16.15- 16.45: Nya aktuella sjukdomar inom sjukdomsbekämpningen: Alfavirus och ILA/ISA hos laxfiskar (Pia Vennerström och Tiina Korkea-aho/Evira)

16.45–17.00: Slutanförande

Bindande anmälan till:
mari.virtanen@kalankasvatus.fi före den 1 mars.

Mera information:
Anna Maria Eriksson-Kallio tfn 050 439 2788 annamaria.eriksson-kallio@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400