Vaccinerade du ett djur som sedan insjuknade?

Evira får ibland telefonsamtal från veterinärer och djurägare som misstänker att det finns ett samband mellan vaccinet och att djuret insjuknat. Vi på Evira diskuterar gärna frågor som rör vaccin, men att följa upp vaccinens säkerhet hör till Fimeas uppgifter.

» Läs mera

Införseln av hästdjur från Rumänien har begränsats

Equin infektiös anemi är vanlig hos hästar i Rumänien och hästar som smittats slaktas inte omedelbart. Sjukdomssituationen i Rumänien utgör en risk för hästdjurs hälsa i hela EU.

» Läs mera

Import av apor, skunkar och andra däggdjur från EU-medlemsstater

Import av apor är tillåten endast till godkända djurparker och försöksdjursanläggningar. Import av apor till privatpersoner är förbjuden. Aporna kan sprida mycket farliga och smittsamma sjukdomar till människor, som exempelvis blödarfebern Ebola. Apor bjuds ut till försäljning på gratissidor på webben, men annonserna är sannolikt bedrägeriförsök.

» Läs mera

Pia Mäkelä i ledningen för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning

Till avdelningschef för Eviras forsknings- och laboratorieavdelning har från och med 16.1.2014 utnämnts veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.

» Läs mera

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400