BSE-undersökningarna överförs från Evira Kuopio till Evira Seinäjoki 1.12.2011

I Finland har BSE-snabbtester av nötkreatur utförts i Eviras tre BSE-laboratorier, i Helsingfors, Kuopio och Seinäjoki. Åldersgränsen för undersökning av friska nötkreatur höjdes 1.7.2011 genom EU-kommissionens beslut från 48 månader till 72 månader. I Finland minskar antalet prover som måste undersökas till ca 60 000 prover om året. Av denna anledning koncentrerar Evira fr.o.m. 1.12.2011 undersökningarna av BSE-prover till BSE-laboratorerna i Helsingfors och Seinäjoki.

BSE-prover från slakterierna i Kuopioregionen sänds fr.o.m. 1.12.2011 till Eviras verksamhetsenhet i Seinäjoki. Små slakterier kan skicka BSE-prover för undersökning till antingen Helsingfors eller Seinäjoki. Besiktningsveterinärerna får detaljerade information innan ändringen träder i kraft.

Resultatet av undersökningen meddelas på det sätt som kunden begärt i remissen per fax eller post. Om BSE-proven anländer till det undersökande laboratoriet före kl. 10, ges svaret per fax före kl. 7 följande morgon. Prover som inkommit efter kl. 10 på fredagar undersöks och svaret ges före kl. 15 på måndag.

BSE anvisningar för provtagning och försändelse (Evira)

Mer information:
Verksamheten i slakterier och små slakterier:
Direktör för enheten för köttkontroll Eeva-Riitta Wirta, tfn 040 353 2447

TSE-testning:
Direktör för forskningsenheten Liisa Kaartinen, tfn 040 8407364

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400