Afrikansk svinpest hos estniska vildsvin i september

Afrikansk svinpest (ASF) har blivit ett stående inslag i Saparo. ASF har ingen respekt för riksgränserna utan efter att sjukdomen konstaterades hos vildsvin i Lettland har fall uppdagats hos vildsvin även i Estland. Det är möjligt att ASF kan spridas via vildsvin också till Finland. För att förhindra en ökning av vildsvinsbeståndet och att smittan ska komma in i landet har jord- och skogsbruksministeriet genom en förordning förbjudit utfodring av vilda vildsvin från 3.10.2014. Dessutom måste svingårdarnas sjukdomsskydd fås i toppskick.

» Läs mera

En ny skadegörare på bin inom EU

I Italien, i regionen Kalabrien, har man hittat en för Europa ny skadegörare på bin. Det är fråga om lilla kupskalbaggen (Aethina tumida), en insekt som hör hemma i Afrika söder om Sahara, och som lägger ägg i bikupor. Hittills har man hittat skalbaggar i 16 biodlingar. I den finska lagstiftningen hör lilla kupskalbaggen till de djursjukdomar som enligt lag ska bekämpas och övervakas.

» Läs mera

Den nya rabiesförordningen trädde i kraft 22.9.2014

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av rabies har reviderats. Förordningen innehåller bestämmelser om bekämpning av rabies som preciserar lagen om djursjukdomar. Ändringarna gäller kraven på rabiesvaccination av jakthundar och myndigheternas brukshundar samt åtgärderna i fråga om lösa hundar och katter som passerat östgränsen.

» Läs mera

Ny förordning om sällskapsdjur medför ändringar i passet för sällskapsdjur och vid förflyttning av hundar, katter och illrar mellan EU-länder

I och med EU:s nya förordning om sällskapsdjur ändras bestämmelserna om resande hundar, katter och illrar från och med 29.12.2014. De största ändringarna gäller rabiesvaccination av valpar, passet för sällskapsdjur, tidpunkten för klinisk undersökning och en ny blankettmodell för ägarens förklaring.

» Läs mera

Lagen om medicinsk behandling av djur revideras 1.12.2014. Utbildning erbjuds 7.11. och 12.11.2014.

Evira erbjuder veterinärer utbildning om den reviderade lagstiftningen om medicinsk behandling av djur 7.11 och 12.11.2014 kl. 9.00–12.00. I utbildningen går vi igenom de viktigaste ändringarna i lagstiftningen och behandlar mer ingående överlåtelse av läkemedel i reserv till gårdar som anslutit sig till hälsovården samt villkoren för överlåtelse av läkemedel i reserv.

» Läs mera

Insändning av prover för djursjukdomsundersökningar till Evira samt försändelsekostnader

Kontrollera på Evira.fi att du sänder proverna till den enhet dit de enligt anvisningarna ska sändas.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400