”Vasikoiden pitopaikan suositukset 2011” - esite on julkaistu

Esitteeseen on koottu vasikkakarsinoita koskevia elinkeinon suosituksia ja lakisääteisiä vaatimuksia.

Esite on valmisteltu yhteistyössä meijereiden, teurastamoiden, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, ETT:n, Eläinten hyvinvointikeskuksen, MMM:n sekä Suomen eläinlääkäriliiton edustajien kanssa Eviran vasikoiden hyvinvoinnin toimenpideohjelman yhteydessä.

Laminoitu esite on jaettu kaikille nautakarjatiloille syyskuun aikana nautarekisteriotteen mukana.

Tulosta esite (Evira)
Lisätietoa Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelmasta (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Helena Hepola, p. 040 489 3353

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400