Nationella rekommendationer om vård och förebyggande av spridning av kvarka

Evira har i samarbete med hästbranschens aktörer utarbetat en guide som ger veterinärer och stall råd om hur man bekämpar kvarka.

Kvarka är en mycket smittsam bakteriesjukdom hos hästar. Smittan sprider sig direkt från en häst till en annan, men också indirekt via människor, transportmedel, utrustning eller vatten som förorenats av bakterier. Särskilt hos importhästar som bär på sjukdomen kan långa transportsträckor leda till att latent smitta bryter ut.

Åtgärder för att förhindra spridning ska vidtas genast då man misstänker att en häst insjuknat. Hästtrafiken till och från stallet stoppas och de sjuka hästarna isoleras. Stallsägaren ska informera alla besökare om sjukdomssituationen. Det är viktigt att man öppet informerar om kvarka och därför finns infomallar och dörrtavlor som bilaga till guiden.

Guiden om kvarka hos hästar har utarbetats av Finlands Hippos rf, Finlands Ryttarförbund rf, Finlands Veterinärpraktiker rf, veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet och experter på övervakning och diagnostik av djursjukdomar vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Guiden utarbetades med stöd från jord- och skogsbruksministeriet som en del av projektet Hantering av smittsamma sjukdomar som stöd för hästskötseln.

Guiden distribueras inom den närmaste framtiden till häststall via olika organisationer. Den kan också laddas ner på Eviras webbsidor.

Mera om kvarka (Evira)

Guiden om kvarka hos hästar (på finska)

Mera information:

Professor Sinikka Pelkonen, Evira, tfn 0400 287061


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400