Fjäderfän bör skyddas på våren

För att hindra spridningen av fågelinfluensaviruset ska fjäderfän liksom tidigare år skyddas från kontakt med vilda vattenfåglar under vårflyttningen. Fjäderfäna ska antingen hållas inomhus eller utomhus på ett område som är skyddat till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars till slutet av maj.

Om fjäderfän inte hålls inomhus, ska ägaren underrätta kommunalveterinären skriftligen om detta. Skyddsbestämmelserna gäller inte duvors friflygning, djurparker eller permanenta djurutställningar.

Fågelinfluensasituationen i Europa

Högpatogen fågelinfluensa H5N8 konstaterades i slutet av 2014 hos fjäderfän i Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Italien. Dessutom konstaterades samma virustyp hos vilda vattenfåglar i Tyskland och Nederländerna. I januari 2015 har flera fall konstaterats i Tyskland. Fågelinfluensa H5N8 har konstaterats hos fåglar i en djurpark samt två hobbyfjäderfägårdar i norra Tyskland. I Nederländerna och Storbritannien har inga nya sjukdomsfall konstaterats och restriktionszonerna har upphävts.

På grund av fågelinfluensasituationen i Europa är det mycket viktigt att iaktta förbudet mot att hålla fjäderfän utomhus och sköta om övrigt smittskydd på fjäderfägårdar.

Läs mer:
Fågelinfluensa

Mer information:
överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400