Kartturiohjelma kunnaneläinlääkäreiden käyttöön

Eviran ja Tiken yhteisomistuksessa olevan Kartturi-sovelluksen käyttöoikeuksia myönnetään nyt läänineläinlääkäreiden lisäksi myös kunnaneläinlääkäreille.

Kartturilla pystyy tekemään erilaisia karttoja sekä pienimuotoisia raportteja ja listoja oman alueen eläintenpitopaikoista.

Esimerkiksi valvontasuunnitelmaa tehtäessä eläinlääkäri pystyy hakemaan oman alueen nautojen pitäjät eläinlukumäärineen ja sijoittamaan ne kartalle havainnollistamaan pitopaikkojen maantieteelliset sijainnit.

Käyttöoikeudet haetaan Tiken Pääsynhallintasovelluksella (IAM). Oikeuksien saamiseksi tulee eläinlääkärin esimiehen puoltaa hakemusta, jonka jälkeen hakemus siirtyy Eviraan hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
tietojärjestelmäneuvoja Pia Vilen, p. 0400 284 737

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400