Newcastlesjuka har konstaterats hos brevduvor i Södra Finland

Newcastlesjuka har konstaterats i två duvslag i södra Finland. Det första sjukdomsfallet uppdagades i Esbo, då duvornas ägare kontaktade länsveterinären efter att ha konstaterat symtom hos sina duvor. Smittan bekräftades via undersökningar som Evira utförde. Den andra smittade gården hittades i Högfors då man utredde Esbo-duvslagets kontaktgårdar. Newcastlesjukan förorsakade ökad dödlighet, diarré och apati hos fåglarna i båda duvslagen. I Esbo konstaterades också neurologiska symtom.

Smittan misstänks ha kommit med fåglar som införts från utlandet först till duvslaget i Esbo och därifrån vidare till duvslaget i Högfors, dit fåglarna fördes för några dagars vistelse. De införda fåglarna hade vaccinerats mot Newcastlesjuka endast några dagar innan de kom. De finska fåglarna hade inte vaccinerats alls. Duvorna i båda duvslagen, sammanlagt 300 duvor, har avlivats och destruerats för att hindra spridning av sjukdomen.

Eftersom Newcastlesjuka konstaterades hos duvor och inte hos fjäderfä inrättas inga skydds- och övervakningszoner runt platserna. Tjänsteveterinärerna inspekterar platser där fjäderfä och andra fåglar hålls i närheten av de smittade gårdarna. Man tar prover av fåglarna på dessa platser, och undersöker proven med tanke på Newcastlesjuka.

Newcastlesjuka
Newcastlesjuka är en sjukdom hos fåglar som orsakas av paramyxovirus typ 1. I djursjukdomslagstiftningen är sjukdomen klassificerad som en djursjukdom som sprider sig med lätthet. Alla fågelarter kan smittas men de olika arternas benägenhet att drabbas av sjukdomen varierar. Hos hönor är symtom bland annat att äggproduktionen minskar, hängande vingar, symtom i luftvägarna, förlamning och ökad dödlighet. Dödligheten kan stiga till 80 – 90 % utan föregående symtom.

I Finland konstaterades Newcastlesjuka förra gången hos duvor år 2008. Hos frilevande tamduvor (stadsduvor) konstateras viruset då och då. Det senaste fyndet gjordes i februari 2012 i Imatra.

Vaccinering av duvor mot Newcastlesjuka
Newcastlesjuka förekommer över hela världen och i nästan alla länder vaccineras fjäderfä regelbundet mot sjukdomen. I Finland är det förbjudet att vaccinera fjäderfä mot sjukdomen, eftersom Finland har officiell status som ett land där vaccinering mot Newcastlesjukan inte förekommer. Däremot kan duvor skyddas genom vaccinering. Duvor som förs till tävlingar eller utställningar ska vaccineras mot Newcastlesjuka liksom övriga fåglar i duvslaget i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut 33/VLA/95. Det rekommenderas att också andra duvor vaccineras. Veterinären utför vaccineringen av duvorna och fåglarnas ägare står för kostnaderna för vaccineringen.

Anvisningar för vaccinering av duvor mot Newcastlesjukan:

Anvisning (på finska)

Mer om detta ämne:

Newcastlesjuka

Ofta frågat om Newcastlesjukan

Mer information:
Överinspektör Tiia Tuupanen (Djursjukdomstillsyn), tfn 040 489 3348


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400