Uudet valvontaeläinlääkärit koulutuksessa

Aluehallintovirastoissa aloitti tänä keväänä 15 uutta läänineläinlääkäriä, joille Evira järjesti toukokuussa tuhdin koulutuspaketin. Ensimmäisellä viikolla opiskeltiin lainsäädäntöä ja tarkastuksen tekoa teoriassa, ja toisella viikolla päästiin testaamaan saatuja oppeja käytännön kenttäolosuhteissa.

Toukokuun helleviikon aikana Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maatiloilla nähtiinkin kumisaappaisiin ja avaruusasuihin sonnustautunut iloinen ja innostunut seurue, joka lämpöhalvausta uhmaten kiersi eläinsuojia ja laitumia mittanauhoin, ohjenipuin ja lomakkein varustettuna.

Uusien läänineläinlääkärien päätehtäviin kuuluu Euroopan unionin suorien maataloustukien ehtojen elintarvikkeisiin, eläintautien ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvä valvonta, sekä Euroopan unionin eläinten hyvinvointia koskevien säädösten edellyttämä valvonta. Näiden otantaan perustuvien säännöllisten valvontojen lisäksi uudet läänineläinlääkärit osallistuvat myös eläinsuojelulain mukaiseen valvontaan.

Yhdenmukaisen valvonnan varmistamiseksi Evira järjesti uusille valvontaeläinlääkäreille koulutustilaisuuden, joka koostui Evirassa 3.-6.5. pidetystä teoriaosuudesta, sekä 17.-20.5. pidetystä kenttäkoulutuksesta. Kenttäkoulutusviikolla uudet läänineläinlääkärit harjoittelivat ns. täydentävien ehtojen tarkastuksen sekä EU-eläinsuojelutarkastuksen tekoa kokeneiden valvontaeläinlääkärien Kirsi Hentun ja Ina Topparin opastuksella emakkosikalassa, lihasikalassa, kanalassa, lampolassa, lihanautakasvattamossa sekä kolmessa lypsykarjanavetassa.

Saadun palautteen mukaan uudet läänineläinlääkärit kokivat koulutuksen erittäin tarpeelliseksi. ”Koulutuspäivät olivat hyvät, kivat ja erittäin hyödylliset, ja ne jotka eivät olleet paikalla missasivat paljon” totesi Jessica Löfgren-Eriksson, joka aloitti Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärinä toukokuun alussa. Vaikka Jessicalla on takanaan pitkä ura Eviran Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikössä jaostopäällikkönä, on maatiloilla tapahtuva valvontatyö kuitenkin oma maailmansa, johon valmistautuminen sujui luontevasti koulutuksen aikana yhdessä pohtien ja keskustellen.

Uuden valvontaeläinlääkärit aloittavat urakkansa kesäkuun alkupuolella otantojen valmistuttua. Koulutukseen kuuluu lisäksi syyskuussa pidettävä 1-2 päivän täsmentävä koulutus, jossa on tarkoitus käydä läpi mm. kentällä esiin tulleita rajanvetotapauksia. Syksyn koulutuksessa käytetään hyväksi kenttäviikolla kuvattua materiaalia, jota ahkeran kuvaajamme Vera Haapalan kameraan kertyikin yli 450 otoksen verran. Jatkossa lyhyitä käytännön koulutustilaisuuksia tullaan järjestämään joka kevät.

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 020 77 24330, 040 489 3355
Ylitarkastaja Vera Haapala, p. 020 77 24231, 040 152 5865

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400