Ajankohtaista keskustelua sikojen tuonneista ja tautiuhista

Keväällä alan lehdissäkin esillä ollut uutinen koskien elävien sikojen tuontia Tanskasta on herättänyt vilkasta keskustelua sikojen tuonteihin liittyvistä tautiuhista. Suomalaisen tuotannon vahvuuksia ovat olleet maailmanlaajuisesti ajatellen poikkeuksellisen hyvä eläintautitilanne ja se, että mikrobilääkkeiden käyttö eläimille on Suomessa moniin muihin Euroopan maihin verrattuna vähäistä. Eviran sikatautiasiantuntijat ovat sitä mieltä, että näiden vahvuuksien eteen kannattaa tehdä työtä ja eläintuontien yhteydessä tautiriskit kannattaa minimoida.

PRRS suurin uhka

Eviran asiantuntijat pitävät erittäin tärkeänä, että suomalaissikojen hyvää tautitilannetta suojataan edelleen. PRRS-tauti (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) on yksi merkittävimmistä sikojen virustaudeista, ja sitä pidetään elävien sikojen Suomeen tuonteja ajatellen suurimpana yksittäisenä tautiuhkana. PRRS voisi Suomeen tullessaan aiheuttaa porsastuotannolle ja lihasian kasvatukselle merkittäviä tappioita.

Maamme on Ruotsin ja Norjan ohella yksi harvoja maita, joissa ei esiinny sikojen PRRS-tautia. PRRS-tauti aiheuttaisi porsastuotannolle ja lihasian kasvatukselle merkittäviä taloudellisia menetyksiä emakoiden hedelmällisyyshäiriöiden, lisääntyneen porsaskuolleisuuden ja kasvavien sikojen lisääntyneen sairastumisalttiuden seurauksena. PRRS-taudin lisäksi eläintuontien mukana Suomeen voi tulla myös muita virustartuntoja, jotka voivat aiheuttaa PRRS-tautia vähemmän oireita, mutta silti vaikuttaa sianlihantuotannon kannattavuutta heikentävästi. Virustautien seurauksena bakteerien aiheuttamien jälkitautien vaara yleisesti ottaen kasvaa, ja jälkitaudit puolestaan lisäisivät sikojen kasvatusaikana antibioottilääkitysten tarvetta.

Tuotantoeläinten maahantuonteihin liittyvien tautiriskien minimointi perustuu viranomaisvaatimuksiin koskien kaikkein vakavimpia eläintauteja, minkä lisäksi Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry antaa elinkeinon puolelta täydentäviä tuontiohjeita.

Lue lisää

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400