Täydentävien ehtojen vuoden 2010 indikaattorikohtaisten tulosten yhteenveto

Eläinten merkintään ja rekisteröintiin, kasvinsuojeluaineisiin, rehuihin, elintarvikkeisiin, eläintaudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvää täydentävien ehtojen valvontaa tehtiin vuonna 2010 yhteensä n. 2500 tilalla.

Eniten tehtiin nautojen merkinnän ja rekisteröinnin valvontoja (n. 1370 tilalla) ja kasvinsuojeluaineiden käytön valvontoja (n. 630 tilalla). Suurin osa valvottavista tiloista valittiin otantamenettelyllä (2078 tilaa). Loput tiloista tulivat täydentävien ehtojen valvontojen piiriin muiden tilalle tehtyjen valvontojen tai ilmiantojen johdosta.

Otantatiloilla havaittiin laiminlyöntejä hygieniatarkastuksissa n. 27 %:lla tiloista, eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvonnoissa n. 13 %:lla tiloista ja eläinten hyvinvoinnin valvonnoissa n. 12 %:lla tiloista. Vähiten laiminlyöntejä havaittiin kiellettyjen aineiden valvonnassa, kasvinsuojeluaineiden jäämävalvonnassa, eläintautien ilmoittamisvelvollisuuden valvonnassa, TSE-vaatimusten noudattamisen valvonnassa, rehuvalvonnassa ja kasvinsuojeluaineiden käytön valvonnassa (0 - 1 %:lla tiloista).

Hygieniavalvonnoissa havaittiin eniten laiminlyöntejä omavalvonnan kuvauksen osalta sekä lypsämisessä ja puhdistamisessa käytettävän veden laadun selvittämisessä. Eläinten merkinnässä ja rekisteröinnissä eniten puutteita oli nautojen korvamerkkeihin liittyen ja lampaiden ja vuohien ilmoittamisessa eläinrekistereihin. Hyvinvoinnin valvonnoissa eniten puutteita havaittiin vasikoiden pitopaikan vaatimusten, sikojen virikemateriaalin sekä avokanaloiden tilavaatimusten ja virikkeiden osalta.

Useimmissa tapauksissa tilalle ehdotettu tukivähennys laiminlyönnistä oli 3 % tai sitä vähemmän. Tahallisia laiminlyöntejä löydettiin yksi koskien munivien kanojen hyvinvointia. Tahallisen laiminlyönnin seuraamusprosentti on 20 – 100 %.

Vuoden 2010 tuloksia ei voida täysin verrata vuoden 2009 tuloksiin, koska valvottavia kohteita lisättiin vuodelle 2010.

Lisätietoja valvontojen tuloksista:
”Täydentävien ehtojen vuoden 2010 valvontatulokset - indikaattorikohtaiset tiedot” (pdf,Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Ulla Ollila p. 040 1821998

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400