Kinokuumetta naudoissa

Evirassa todettiin helmikuussa kahdella eri tilalla eri puolilla maata naudan kinokuumetta. Kinokuumeen aiheuttaa herpesvirus, joka tarttuu nautoihin oireettomista lampaista.

» Lue lisää

Lääkepakkauksen jakaminen apteekeissa

Lääkkeen myyntipakkaus on tarvittaessa jaettava apteekissa. Apteekki ei saa toimittaa merkittävästi suurempaa määrää lääkettä neuvottelematta asiasta lääkkeen määrääjän kanssa.

» Lue lisää

Broilereilta eristettyjen kampylobakteerien resistenssi yleistyi Suomessa vuonna 2014

Suomessa kampylobakteerien resistenssin esiintyvyys on eurooppalaiseen keskitasoon verrattuna edelleen vähäistä, vaikka kotimaisista teurasbroilereista eristettyjen kantojen fluorokinoloni- ja tetrasykliiniresistenssi lisääntyi vuonna 2014 selvästi vuoteen 2013 verrattuna.

» Lue lisää

Siipikarjan AE-rokotteista

Siipikarjan AE-rokotteiden saatavuushäiriöt jatkuvat.

» Lue lisää

Uudistettu hevosten lääkitysopas

Maaliskuun alussa julkaistu hevosten lääkitysopas sisältää 2014 lopussa muuttuneen lääkitsemislainsäädännön.

» Lue lisää

Muistuta lampolaa lääkekirjanpidosta

Tuotantoeläimenä pidettävistä lampaista on pidettä lääkityskirjanpitoa. Kannattaa varmistaa, että lampuri on tästä lainsäädännön vaatimuksesta tietoinen. Puuttuva kirjanpito voi johtaa täydentävien ehtojen valvonnassa tukiseuraamuksiin.

» Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä – ilmoittaudu nyt!

Eviran järjestämä koulutuspäivä eläinlääkäreille pidetään tänä vuonna torstaina 19. toukokuuta.

» Lue lisää

Siipikarjan salmonellanäytteenottoon muutoksia

Siipikarjan salmonellanäytteenottoon tuli muutoksia pienimuotoisen toiminnan osalta 1.4.2016 alkaen. Tilalla teurastetun siipikarjan lihan toimittaminen vähittäismyyntiin on tullut mahdolliseksi ja tämä toiminta on huomioitu broilerien ja kalkkunoiden salmonellavalvonnassa.

» Lue lisää

Toimi epäillessäsi laitonta tuontia – suojaat suomalaisia raivotaudilta ja ekinokokkoosilta

» Lue lisää

Suomi on saamassa klassisen scrapien mitättömän riskin statuksen

EU-komissio on esittänyt, että Suomessa voidaan katsoa olevan mitätön riski klassisen scrapien esiintymiselle. TSE–asetuksen muutos tullee voimaan kesällä.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran verkkosivuilla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400