Svininfluensa i Finland – typbestämning av virusstammarna pågår

Under den gångna vintern har det förekommit mer hosta än vanligt på svingårdarna runtom i Finland. De undersökningar som gjorts vid Evira tyder på att det är fråga om svininfluensa åtminstone på en del av gårdarna. För närvarande utreds om det förekommer flera subtyper av influensa A–virus hos oss. Den stam som nu isolerats är av subtyp H1N1.

Svininfluensa i Finland
Enligt Eviras undersökningar har också smitta av svininfluensa orsakat hostsymtom på vissa svingårdar under vintern. Svininfluensa förekommer allmänt i många europeiska länder, t.ex. Danmark och Sverige, men tidigare har den inte påträffats i Finland.

I Finland är svininfluensa en djursjukdom som omedelbart måste anmälas, men veterinärmyndigheterna beordrar inte åtgärder för att bekämpa svininfluensa på gårdarna. Man kommer överens om behövliga åtgärder inom ramen för djurhälsovårdssystemet.

Prov på slem från näsborrarna efterlyses för typundersökning
För att klarlägga svininfluensasituationen hoppas Evira under de närmaste veckorna få prov för att påvisa virus på svingårdar där symtomen tyder på akut svininfluensa (nästan alla djur i svingården insjuknar samtidigt med symtom på sjukdom i luftvägarna; hosta, feber, nosflöde på kort tid hos olika åldersgrupper). Dessa prov som ska skickas in är prov på slem från näsborrarna.

När man har kommit överens om provtagningen på förhand med Evira kan under de närmaste veckorna provtagning och undersökning för att påvisa akut svininfluenssmitta för enskilda gårdars del genomföras så att den är avgiftsfri för ägaren. Normalt är undersökningar med avseende på svininfluensa avgiftsbelagda, eftersom svininfluensa inte är en djursjukdom som ska bekämpas med statliga medel.

Om du känner till någon svingård där det nyligen har förekommit symtom som tyder på svininfluensa och du vill skicka prover till Evira för undersökning, ta kontakt med Taina Laine, Teija Kokkonen eller Kirsti Pekkanen vid Evira.

Mer information
Specialforskare Taina Laine, tfn 020 77 24541
Specialforskare Teija Kokkonen, tfn 020 77 24543
Överinspektör Kirsti Pekkanen, tfn 020 77 24215

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400