Sammandrag av de indikatorvisa resultaten i fråga om tvärvillkoren 2009

Kontroller av tvärvillkoren i anslutning till märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande utfördes på sammanlagt ca 2200 gårdar 2009.

» Läs mera

Djursjukdomskrav för könsceller och embryon från hästdjur i handeln på den inre marknaden

Den 1 december 2010 trädde jord- och skogsbruksministeriets reviderade förordning som gäller krav på könsceller och embryon från hästdjur i handeln på Europeiska unionens inre marknad i kraft.

» Läs mera

Hundar och katter skall behandlas med läkemedel mot echinokocker innan de införs till Finland

Hundar och katter som införs till Finland skall högst 30 dygn innan de anländer till landet ges en dos läkemedel mot bandmaskar som orsakar rävens dvärgbandmask Echinococcus multilocularis. Läkemedlet skall vara godkänt för djurarten i fråga och över behandlingen skall finnas ett intyg utfärdat av en veterinär. Veterinären som behandlat djuret med läkemedlet antecknar behandlingen i det djurpass, som skall åtfölja alla hundar och katter som införs till landet.

» Läs mera

Ändringar i bestämmelserna om handel med levande djur och animaliska biprodukter på inre marknad

Villkoren för handel med levande djur och animaliska biprodukter på EU:s inre marknad ändrade 1.12.2010. Ändringarna gäller inte produktionsdjur.

» Läs mera

Orsaken till en ny sjukdom hos pälsdjur utreds i samarbete mellan pälsdjursuppfödare, universitet och myndigheter

Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) rf, Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet (HYELTDK) och Livsmedelssäkerhetsverket Evira startar ett samarbetsprojekt som ska utreda orsakerna till en ögon- och hudinflammation hos pälsdjur som eventuellt är smittsam mellan djur. Projektresultaten kan användas vid bekämpning och utrotning av sjukdomen samt vid planering av djurens skötsel. Projektet påbörjas i november 2010 och fortsätter till slutet av 2011.

» Läs mera

Djurskyddsmyndigheterna samlades i Ständerhuset

Ungefär 150 djurskyddsmyndigheter samlades 24.11.2010 i Ständerhuset i Helsingfors till Eviras djurskyddsdag för myndigheterna. Tillfället till diskussion mellan djurskyddsmyndigheterna fick ett gott mottagande och avsikten är att dagen ska ordnas varje år i fortsättningen.

» Läs mera

Kommissionen föreslås ändringar i programmet för utveckling av landsbygden: djurens välbefinnande ska förbättras

Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007 - 2013 har nu kommit halvvägs. Uppföljningskommittén beslutade på mötet 30.11.2010 föreslå kommissionen ändringar i stödet för djurens välbefinnande.

» Läs mera

Antibiotikaseminariet hos Evira samlade ett stort antal experter

Antibiotikaresistens och uppföljning av resistens hos djur och i hela livsmedelskedjan behandlades i ett seminarium som hölls den 9 november 2010 vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. I seminariet deltog nästan 100 experter. Som resultat av seminariet utarbetades ett offentligt uttalande om frågor som gäller antibiotika.

» Läs mera

Eurobarometern: Finländarna litar på livsmedelssäkerheten och livsmedelskedjans funktion

EU-medborgarnas oro gällande livsmedel och mat och förtroende för myndigheter har utretts i en undersökning som har genomförts av Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA). Undersökningen omfattar hela Europa.

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar på Eviras sidor

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats:
Läkemedelsförteckningar

Nya publikationer

Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista 2011-2014 (på finska, Evira)

God Jul!


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400