Antalet liggbås i lösdriftsstall för mjölkkor

Enligt vad Evira fått veta händer det rätt ofta att lösdriftsstall för mjölkkor är överfulla och således inhyser fler djur än liggbås. Saken diskuterades livligt också på diskussionsspalten för fackfolk på området djurens välfärd senaste höst. Nedan Eviras synpunkt på saken för kännedom till de kommunala veterinärerna.

Enligt 1 § i djurskyddsförordningen (396/1996) skall de djur som hålls i ett och samma förvaringsutrymme kunna lägga sig samtidigt i förvaringsutrymmet. Enligt § 3 i samma förordning skall djuret ha tillgång till en lämplig liggplats. Evira anser sålunda att varje mjölkko skall ha ett liggbås i lösdriftsstallet. Gödselgången kan inte anses som en lämplig liggplats. Ett undantag till regeln ett liggbås/ko kan vara en sådan situation att man på gården utöver eller i stället för liggbåsen ger korna tillgång till någon annan lämplig liggplats såsom en separat viloplats med torra bäddar av strö. Vi har ändå den uppfattningen att så kan förfaras endast i undantagsfall. I sådana fall måste djurskyddsmyndigheten separat överväga viloplatsen lämplighet.

Djurskyddsförordning (Finlex)


Mer information:
Överinspektör Helena Hepola, tfn 020 77 24251
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 020 77 2422

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400