Broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss har reviderats

Evira har reviderat broschyrerna om välmående svin samt ankor och gäss. I broschyrerna har samlats den viktigaste djurskyddslagstiftningen om hållande av djur och djurens välmående. Förutom lagbestämmelser innehåller broschyrerna rekommendationer om djurhållning.

Broschyrerna kan beställas avgiftsfritt från Evira. Inga expeditionskostnader tas ut om de understiger 5 euro.

Beställningar kan göras per e-post till adressen tilaukset@evira.fi, per telefon på nummer 020 77 25104, 0400 378 710 eller på webben, adress
www.evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400