Asetuksen 24/EEO/2006 mukaiset tuotantotila- ja teurastamonäytteiden EHEC-tutkimukset on keskitetty Kuopion Eviraan

Vuoden 2014 alusta kaikki EHEC-valvontaohjelman 24/EEO/2006 mukaiset, eläimistä ja alkutuotantoympäristöstä eristettyjen EHEC-bakteerien tutkimukset on keskitetty Evirassa eläintautibakteriologian tutkimusyksikköön Kuopion toimipisteeseen.

Näitä tutkimuksia ovat teurastamoilla otetuista nautojen ulostenäytteistä Eviran hyväksymissä laboratorioissa eristettyjen Escherichia coli O157 -bakteerien varmistukset EHEC-bakteereiksi ja EHEC-bakteerien osoittaminen tuotantotilanäytteistä.

Valvontaohjelman mukaisia tuotantotilanäytteitä ovat sekä teurastamon EHEC-löydösten perusteella otetut tilanäytteet että ihmisillä todettujen EHEC-tartuntojen epidemiologisiin selvityksiin liittyvät tilanäytteet. Tartuntojen selvityksiin liittyvät mahdolliset raakamaitonäytteet tutkitaan Eviran elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä Helsingissä.

Teurasnaudoista eristetyt E. coli O157 -kannat ja EHEC-näytteet alkutuotantotiloilta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö, Kuopion toimipiste
Toimisto puh. 029 534 952
Sirpa Heinikainen, puh. 044 7201780, sirpa.heinikainen@evira.fi
Tarja Pohjanvirta, puh. 044 720 1493, tarja.pohjanvirta@evira.fi

Elintarvikkeista eristetyt E. coli O157 -kannat ja STEC-elintarvikenäytteet

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö, Elintarvikemikrobiologia
Saija Hallanvuo, puh. 040 489 3448,saija.hallanvuo@evira.fi
Annukka Markkula, puh. 050 564 6175, annukka.markkula@evira.fi
Marjaana Hakkinen, puh. 0400 287 417, marjaana.hakkinen@evira.fi
Tuula Johansson, puh 050 435 1714, tuula.johansson@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400