Berätta för ägaren vart du skickar blodprov för undersökning

En bra kundrelation är viktig för oss alla. Ibland tycks denna ha gått förlorad i fråga om ägare till sällskapsdjur, eftersom man frågar efter provresultat hos Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det är viktigt att den behandlande veterinären kommer ihåg att berätta för ägaren var han eller hon får information om resultaten av undersökningen av sitt sällskapsdjur.

Varje månad tar några ägare kontakt med Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi via webben eller per telefon. Den osäkra och oroliga ägaren frågar att har månne veterinären NN skickat blodprov till Evira och hur ägaren kan få reda på resultaten. Den som tar kontakt är inte ens alltd säker på om blodprovet har skickats till Evira eller någon annanstans.

Informationen finns sällan hos Evira. Härav kan vi dra slutsatsen att provet har sänts till något annat laboratorium. Detta svar hjälper inte ägaren. Därför är det viktigt att veterinären berättar klart och tydligt redan när provet tas hur ägaren får reda på resultaten. Härigenom säkerställs också god kundservice.

Från Evira ger vi ägaren rådet att ta kontakt med den veterinär som sänt in proven. Även om provet skulle ha undersökts vid Evira, berättar vi endast i undantagsfall om svaren eller tolkningarna av resultaten för ägaren. Evira kan inte säkerställa om den som tar kontakt ens är djurets ägare så att uppgifterna skulle kunna ges honom eller henne. Dessutom hör det till den behandlande veterinärens uppgifter att berätta om resultaten och förklara deras betydelse. Från Evira diskuterar vi gärna med den behandlande veterinären, om något är oklart med testresultaten från Evira.

Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400