CEM-tutkimuksiin muutoksia vuonna 2008

Suomen Hippos ry ylläpitää verkkosivuillaan listaa oriista, joita voidaan käyttää siitokseen CEM-tutkimuksen perusteella. Evira lähettää siitoskäytön sallivan tutkimustuloksen (Taylorella equigenitalis -bakteeria ei todettu) suoraan tiedoksi Suomen Hippos ry:lle, ellei sitä erikseen kielletä.

Eviran uudessa CEM-tutkimuslähetteessä on maininta tutkimustuloksen tiedoksi lähettämisestä, ja tämän voi lähetteessä haluttaessa kieltää. Lähetelomake löytyy Eviran internetsivuilta osoitteesta:
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Näytteenotto-ohjeet > CEM-lähetys- ja näytteenotto-ohjeet

Myös Hämeen, Kymen-Karjalan, Satakunnan alueen, Svenska Österbottenin ja Mikkelin Hevosjalostusliittojen näytteet Kuopion Eviraan
Kuopion Evirassa tutkitaan seuraavien hevosjalostusliittojen näytteet: Etelä-Pohjanmaa, Häme, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymen-Karjala, Lapin Lääni, Mikkeli, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Satakunnan alue ja Svenska Österbotten. Eviran Helsingin toimipisteessä tutkitaan Etelä-Suomen, Nylands Länin ja Varsinais-Suomen hevosjalostusliittojen näytteet. Tarkemmat lähetysohjeet ja -osoitteet löytyvät Eviran verkkosivuilta (ks. edellä). Hevosjalostusliittojen alueet kunnittain löytyvät Suomen Hippos ry:n verkkosivuilta osoitteesta:
http://www.hippos.fi/hippos/jalostus_ja_kasvatus/hevosrekisteri/tunnistajien_osoitteet_toimialueet.php

Evirasta ei enää saa kuljetuselatusaineputkia
CEM-näytteet otetaan Amiesin hiilipitoista elatusainetta sisältäviin kuljetusputkiin. Evira ei enää toimita niitä. Kuljetusputkia saa mm. seuraavilta toimittajilta: Labema Oy (Probact; TS/5-18), Mekalasi (Copan; 31006), OneMed (KIM230417), Sarstedt (Copan; 80.1326) ja VWR (710-0434). Putket käyvät myös muille bakteerinäytteille ja säilyvät pari vuotta, joten eläinlääkärin kannattaa pitää niitä varastossa. CEM-tutkimus on luotettava vain, jos näyte on tuore ja oikein säilytetty. Siksi näytteitä ei tutkita, jos niiden ottamisesta on kulunut yli 48 h tai kuljetusputket ovat vanhentuneita tai viallisia.

Lisätietoja:
Helsingin laboratorio, p.020 77 24491
Kuopion laboratorio, p.020 77 24977

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400