Inspektionsrapporterna om övervakning av biproduktsaktörer ska skickas till Evira

Evira påminner kommunal- och länsveterinärerna om att de inspektionsberättelser som de utarbetat om övervakningen av biproduktsaktörer ska skickas till Evira omedelbart efter inspektionen.

Inspektionsberättelserna ska skickas till biproduktsavdelningen vid enheten för foder- och gödselkontroll under adressen:

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Enheten för foder- och gödselkontroll
Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors
Inspektionsrapporterna kan också skickas elektroniskt till adressen abp@evira.fi.

I anvisningen om biproduktskontroll för regionalförvaltningsverken beskrivs hur inspektionsberättelserna ska skickas in (Eviras anvisning 10053/3).

Mera information:
överinspektör Hanna Laatio, tfn 0400 656 265

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400