Muutoksia lemmikkieläinten bakteeritautien diagnostiikkaan Evirassa

Evira lopettaa lemmikkieläinnäytteiden bakteeriviljelytutkimukset toukokuun 2014 alusta. Myös Borrelia-, Anaplasma- ja Erlichia canis -vasta-ainetutkimukset lopetetaan viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä.

» Lue lisää

Eviran eläintautitutkimuslähetteitä päivitetty

Evira on päivittänyt eläintautien tutkimuslähetteitä alkuvuodesta. Lähetettäessä näytteitä Eviraan on syytä aina käyttää lähetteiden viimeisimpiä versioita, jotka löytyvät Eviran verkkosivuilta.

» Lue lisää

Uusi ohjeistus eläinsuojelutarkastuksiin ja hallintopäätöksiin julkaistu

Uusi ohjeistus eläinsuojelutarkastusten ja hallintopäätösten teon tueksi on nyt valmis ja julkaistu. Ohjeistuksen liitteenä ovat Eviran laatimat lomakkeet tarkastuskertomuksen laatimista, suullisen kuulemisen suorittamista sekä hallintopäätöksen antamista varten.

» Lue lisää

Emakkotilojen tarkastuksia aiempaa enemmän

Joutilaiden emakoiden ja ensikoiden ryhmäkasvatusvaatimuksen täyttymiseen kiinnitetään tämän vuoden aikana erityistä huomiota. Otantaan perustuvia tarkastuksia tullaan kohdentamaan emakkosikaloihin huomattavasti edellisvuosia enemmän.

» Lue lisää

Maedi-visna/CAE ja scrapie -valvontaohjelmat muuttuneet vapaaehtoisiksi

Uudet lampaiden ja vuohien terveysvalvonnat vastaavat pääosin vanhoja valvontaohjelmia. Toimijan on liityttävä vapaaehtoiseen terveysvalvontaan erikseen, vaikka pitopaikka olisi kuulunut aiempaan maedi-visna/CAE- tai scrapie-valvontaohjelmaan.

» Lue lisää

Afrikkalainen sikarutto jatkaa leviämistään Euroopassa

Liettuan ja Puolan afrikkalaisen sikaruton löydökset vaativat valmiuden nostamista myös Suomessa. On tärkeää huolehtia hyvästä tautisuojauksesta sekä näytteenotosta myös kotimaassa.

» Lue lisää

Kartturiohjelma kunnaneläinlääkäreiden käyttöön

Eviran ja Tiken yhteisomistuksessa olevan Kartturi-sovelluksen käyttöoikeuksia myönnetään nyt läänineläinlääkäreiden lisäksi myös kunnaneläinlääkäreille.

» Lue lisää

Munivien kanojen häkkikasvatuksessa ei suuria puutteita

Vuonna 2012 tehdyssä hankkeessa tarkastettiin tehostetusti, että munivia kanoja ei enää pidetä varustelemattomissa häkeissä. Tarkastetuista kanaloista yhdelle annettiin määräys korjata tilanne lainsäädännön edellyttämälle tasolle.

» Lue lisää

Siipikarja suojattava keväällä

Evira muistuttaa, että siipikarja on suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan. Tarkoituksena on estää lintuinfluenssatartunnat. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti siipikarja on joko pidettävä sisätiloissa tai sen ulkoilualue on suojattava esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla maaliskuun alusta toukokuun loppuun saakka.

» Lue lisää

Loppuseminaari tiivisti luomukalkkunahankkeen tulokset

Keväällä 2012 alkanut maa- ja metsätalousministeriön rahoittama luomukalkkunahanke on päättynyt. Hankkeen loppuseminaarissa tutustuttiin kuluttajien, teollisuuden, kaupan ja ravintoloiden luomukalkkunaa koskeviin ajatuksiin.

» Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä – Ilmoittaudu mukaan

Eviran järjestämät koulutuspäivät eläinlääkäreille pidetään tänä vuonna 14.–15.5.2014.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400