MRSA-bakteerin esiintymisen seurantaa sioissa jatketaan

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3/EEO/2011 mukaisesti Suomessa toteutetaan määräaikainen sikojen MRSA- bakteerin seuranta myös vuosien 2011 - 2012 aikana. Edellisen 2009 - 2010 seurannan tulosten mukaan MRSA:ta näyttää esiintyvän Suomessa sioilla odotettua enemmän. Sikojen kanssa työskentelevien ihmisten työperäinen altistuminen MRSA:lle on mahdollista. Sikalatyöntekijöiden lisäksi tämä koskee mm. sikapraktiikkaa tekeviä eläinlääkäreitä.

Tällä kertaa MRSA-seurannan kohderyhmäksi on valittu sikaterveydenhuollon (Sikava) erityistasolle kuluvat sikalat. Tavoitteena on seuloa kaikki Suomen jalostus- ja muut uudistuseläimiä tuottavat sikalat MRSA:n osalta. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA suosittelee erityisesti näiden sikaloiden MRSA-tilanteen selvitystä torjuntatoimien suunnittelun pohjaksi. Mahdollisista MRSA-bakteeriin kohdistuvista kansallisista jatkotoimenpiteistä päätetään seurannan tulosten valmistuttua.

Näytteidenotto alkaa kuluvana vuonna viikolla 39, ja viimeisiltä tiloilla näytteet otetaan marraskuussa 2012. . Tavoitteena on vuoden aikana kerätä näytteet noin kolmen tilan viikkovauhtia. Näytteenoton toteuttavat kunnaneläinlääkärit virkatyönä.

Aluehallintovirastot toimittavat seurantaan osallistuville kunnaneläinlääkäreille määräyksen yhteydessä myös tarvittavat näytteenotto-ohjeet, lähetteet ja aikataulun. Näytteiksi otetaan sierainlimanäytteitä useista sioista. Näytteet tutkii Evira. Valtio vastaa seurannan kustannuksista.

Evira ilmoittaa tutkimustuloksen tuottajalle, sikalan terveydenhuollosta vastaavalle eläinlääkärille ja kunnaneläinlääkärille sekä Sikavan terveydenhuoltoeläinlääkärille. Todetuista MRSA-tapauksista Evira ilmoittaa myös pitopaikan sijaintialueen aluehallintovirastolle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

MRSA ei ole Suomessa lakisääteisesti eläimillä vastustettava eläintauti, eikä sille ole laadittu valvontaohjelmaa. Tilalla tehtävät toimenpiteet ovat vapaaehtoisia ja niistä ohjataan keskustelemaan sikojen terveydenhuollosta vastaavan eläinlääkärin kanssa.

Yleistä MRSA:sta

MRSA eli metisilliinille resistentit Staphylococcus aureus –bakteerit ovat stafylokokkibakteereita jotka eroavat muista stafylokokkibakteereista vain antibioottiherkkyytensä suhteen. MRSA-bakteerit ovat vastustuskykyisiä eli resistenttejä kaikille beetalaktaamiantibiooteille, mutta ne eivät tartu tai aiheuta tulehduksia muita stafylokokkibakteereita herkemmin. MRSA -bakteerit eivät ole erityisiä taudinaiheuttajia sioilla.

Tärkein keino torjua MRSA- tartuntoja on hyvä yleis- ja käsihygienia. Tämä pätee niin ihmisten kuin ihmisten ja eläintenkin väliseen kanssakäymiseen. Lisäksi antibiootteja tulee käyttää vain, kun lääkäri tai eläinlääkäri on todennut sen tarpeelliseksi. Näin voidaan vähentää antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien leviämistä. Evira ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraavat yhteistyössä MRSA-tilanteen kehittymistä Suomessa.

MRSA- tietoa sikatiloille (pdf, 67 kt)

MRSA- suositus tartunnan torjunnasta ja ehkäisystä eläimillä (Eviran julkaisuja 09/2010)

Lisätietoja:
Näytteenotosta tiloilla:
ylitarkastaja Saija Kalenius puh. 040 554 2238,

MRSA -seurannasta:
erikoistutkija Lasse Nuotio puh. 040 489 3443,

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400