Bluetongue eli sinikielitauti

Sinikielitauti on bluetongueviruksen (reovirus, orbivirus) aiheuttama märehtijöiden sairaus, joka leviää polttiaishyönteisten välityksellä. Tärkeimpänä vektorihyönteisenä Euroopassa on tähän asti pidetty Culicoides-suvun lajeista Culicoides imicolaa, Culicoides obsoletusta, Culicoides scoticusta ja Culicoides pulicarista. Tähän saakka olemassaoleva tieto bluetonguen vektorihyönteisistä on kuitenkin ollut puutteellista.

» Lue lisää

Nautojen terveydenhuollon kysyntä nousee

Nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan mukaan terveydenhuolto kattaa noin 8 % nautatiloista. Viljelijät ovat tuotantosopimuksissa sitoutuneet solmimaan vielä useita tuhansia Nasevan terveydenhuoltosopimuksia tänä vuonna. Lisäksi Valiolla on lähiviikkoina kampanja, jossa Nasevaan liittymistä suositellaan kaikille valiolaisille yli 10 000 maitotilalle.

» Lue lisää

VHS-rajoitusalueisiin asetusmuutos

VHS-taudin rajoitusalueasetuksiin on tullut lisäys 15.9.2007 koskien terveystodistusvaatimusta siirrettäessä kaloja tai niiden sukusoluja rajoitusalueiden ulkopuolelta niiden sisäpuolelle.

» Lue lisää

Rokotteiden myynti Evirasta päättyy 30.11.2007

Vuonna 2005 voimaan tullut lääkelain muutos edellyttää, että vuoden 2008 alusta alkaen lääkevalmisteita maahantuovalla ja niitä jakelevalla toimijalla on oltava Lääkelaitoksen myöntämä lääketukkukauppalupa. Luvan hakeminen edellyttäisi Evirassa merkittäviä lisäpanostuksia, eikä toiminnan jatkamiselle ole katsottu olevan perusteita. Evira lopettaa rokotteiden myynnin 30.11.2007.

» Lue lisää

Ruskea koirapunkki on hankalasti huoneistoista hävitettävä koiran loinen

Koirien mukana ympäri maailmaa, myös Suomeen levinnyt ruskea koirapunkki (Rhipicephalus sanguineus) on lähtöisin Pohjois-Afrikasta. Luontaisilla esiintymisalueillaan ruskea koirapunkki on useiden villien ja kesyjen nisäkkäiden loinen. Kaupunkiolosuhteissa se on ennen kaikkea koirien vaivana. Suomessa normaalin puutiaiskauden ulkopuolella koirassa tavatut punkit ovat todennäköisesti ruskeita koirapunkkeja.

» Lue lisää

Evira toimii myös kissojen ja koirien terveyden ja hyvinvoinnin puolesta

Tärkeä osa Eviran toimintaa on varmistaa eläinten terveyttä ja hyvinvointia tutkimuksen ja valvonnan keinoin. Eläinten omistajia Evira haluaa palvella mahdollisimman hyvin muun muassa jatkuvasti kehitettävien internetsivujen avulla. Tietopaketti siitä, miten Evira toimii kissojen ja koirien terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi löytyy internetosoitteesta:
Evira toimii myös kissojen ja koirien terveyden ja hyvinvoinnin parhaaksi

Riitta Maijala lähti EFSAan

Eläinlääketieteen tohtori, Dipl. ECVPH, dosentti Riitta Maijala on nimitetty 1.10.2007 alkaen Euroopan Elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) riskinarviointiosaston johtajaksi.

» Lue lisää

Evira on eläinlääkäripäivillä

Eläinlääkäripäivät 2007 järjestetään Helsingin messukeskuksessa 31.10-2.11.2007. Eviralla on messuilla oma näyttelyosasto. Osastomme sijaitsee talvipuutarhassa. Tervetuloa tapaamaan asiantuntijoitamme ja vaihtamaan kuulumisia!

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400