Kuolleena löydetyt villisiat tutkittava viipymättä afrikkalaisen sikaruton varalta

Kaikki kuolleena löydetyt villisiat on erittäin tärkeä tutkia afrikkalaisen sikaruton varalta viipymättä. Jopa pitkään kuolleena ollut ja pilaantunut ruho kannattaa tutkia, sillä ASF-virus säilyy raadossa pitkään. Metsästäjiä on ohjeistettu ilmoittamaan viipymättä paikalliselle kunnaneläinlääkärille löytämästään kuolleesta villisiasta. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa.

» Lue lisää

Hevoseläinten tunnistamiseen muutoksia vuoden 2016 alussa

Hevoseläinten tunnistamista koskeviin vaatimuksiin tulee muutoksia vuoden 2016 alusta lähtien. Muutokset koskevat hevoseläinten tunnistusasiakirjaa ja ilmoittamista tietokantaan. Jatkossa tietokantaan tulee ilmoittaa kaikki hevoseläimet, joiden tietoja ei siellä vielä ole.

» Lue lisää

Teuraskielto tarkistettava ennen hevosen lääkitsemistä

Evira muistuttaa hevosen lääkitsemisestä. Eläinlääkärin on tehtävä merkintä lääkityksestä hevosen tunnistusasiakirjaan, jos hevoselle käytetään muille kuin tuotantoeläimille hyväksyttyjä lääkkeitä. Passiin merkitään joko teuraskielto tai tiedot hevoslääkelistan lääkkeiden käytöstä.

» Lue lisää

Luonnonvaraisten eläinten lopettamisesta maksettava korvaus

Luonnonvaraisten eläinten lopettamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta on ollut tarvetta sopia erikseen, sillä eläinlääkintähuoltolaki ei koske luonnonvaraisia eläimiä. Korvauskäytännöt ovat olleet vaihtelevia eri puolilla Suomea ja tarve yhtenäistämiselle on olemassa.

» Lue lisää

Esite lemmikkien omistajille mikrobilääkkeistä

Evira on tehnyt seuraeläinten omistajille tarkoitetun esitteen mikrobilääkkeistä, niiden oikeasta käytöstä sekä resistenssistä.

» Lue lisää

Suomalaisessa metsäkauriissa uusi alkueläinloinen

Suomalaisesta metsäkauriista on löydetty uusi alkueläin, joka Eviran tutkimuksissa on varmistunut besnoitiaksi. Kauris oli ammuttu Ylikiimingissä poronhoitoalueella. Alkueläin ei tartu ihmiseen.

» Lue lisää

Kaikki MOT-ohjelmassa kuvatut teurastamot tarkastettu

Aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit ovat yhdessä Eviran tarkastuseläinlääkärien kanssa tarkastaneet kaikki neljä teurastamoa, joissa kuvattua videomateriaalia esitettiin Ylen MOT-ohjelmassa 26.10.2015.

» Lue lisää

Tuotantoeläintilojen kasvu vaikuttaa talouteen ja eläintautiriskeihin

Tuotantoeläintilojen keskikoko on kasvanut ja tilojen määrä vähentynyt. Rakennekehityksen on arvioitu jatkuvan myös tulevaisuudessa. Eläintilojen kasvu tuo mukanaan taloudellista hyötyä, sillä se muun muassa alentaa yksikkötuotantokustannuksia.

» Lue lisää

Uusia julkaisuja

» Lue lisää

Uutta lainsäädäntöä

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran verkkosivuilla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400